Alternatif Enerji Kaynakları Ders İçerikleri ve Müfredat

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. YARIYIL

AET 1007      Temel Elektrik-Elektronik

Diyot ile 1 fazlı doğrultma, Diyot ile 3 fazlı doğrultma, Filtre devreleri kurabilmek, Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması, Regüle devreleri kurulması, TransistörlüYükselteç devreleri, İşlemsel Yükselteçli devreler.

 

AET 1005      Akedemik ve Sosyal Oryantasyon

Akademik Bölüm Tanıtımları, Akademik Hayatta Etik, Farklılıklara Saygı, Üniversite Eğitimin Başarıya Etkisi, Öğrenci Kulüpleri Sunumları, İdari Birimlerin Sunumları, Dönemin gözden geçirilmesi.

AET 1003      Teknik Resim

Teknik çizimin temel esasları, Ölçekli çizim,Ölçülendirme, Geometrik çizimler, Düzlemin izdüşümü. Geometrik cisimlerin izdüşümü, Geometrik cisimlerin izdüşümü, Düzlemlerin arakesiti, Basit parçaların perspektifi,  Temel görünüş çizimleri, Parçaların tam kesitleri ve tarama

AET 1001      Temel Enerji Kaynakları

Güneş, fizyon reaksiyonu ve güneşin yaydığı güç, Güneş sabiti ve güneş enerjisi sitemleri,Rüzgar enerjisi ve rüzgar haritaları, Rüzgar santralleri ve deniz üstü uygulamalar, Hidrolik kaynaklar ve Türkiye için önemiDepolanabilir ve yenilenebilir enerji kaynağı, Doruk yük problemi ve enerji kalitesi, Dalga enerjisi ve kaynak olarak değeri, Jeotermal kaynakların etüdü, Biyokütle ve Biyogaz üretimi ve depolanması, Biyobenzin ve üretimi, Biyomotorin ve üretimi, Enerji güvenliği ve enerji tasarrufu.

 

 

MAP 1805     Matematik I

Sayılar ve temel kavramlar, Cebir, Denklemler ve eşitsizlikler, Oran ve orantı, Kümeler,Bağıntı ve fonksiyon, İşlem ve modüler aritmetik, II. dereceden denklemler ve grafik çözümleri.

BİP 1801        Bilgi ve İletişim Teknolojisi I

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş,İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık,  İşlem Tablosu , Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama,Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

YDB1805       Fransızca I

Tanışma kalıpları, kendini tanıtma, alfabe, Şimdiki zaman, şahıslar, Şimdiki zamanda fiil çekimleri, yardımcı fiiller, Tanımlıklar, olumsuzluk, İyelikler, ismin –i hali, Ses değişikliğine uğrayan fiiller, tarz eylemler, Saatler, tarihler, fiyat sorma, not alma, Sıfatlar, Belirsiz tanımlık, Yemek-içmek, sipariş vermek,ödeme yapmak, yemek alışkanlıklarını anlatmak, Teşekkür kalıpları,şikayet kalıpları, yiyecek alışverişi, Yer bildirimleri.

 

YDB1803       Almanca I

Tanışma kalıpları, kendini tanıtma, alfabe, Şimdiki zaman, şahıslar, Şimdiki zamanda fiil çekimleri, yardımcı fiiller, Tanımlıklar, olumsuzluk, İyelikler, ismin –i hali, Ses değişikliğine uğrayan fiiller, tarz eylemler, Saatler, tarihler, fiyat sorma, not alma, Sıfatlar, Belirsiz tanımlık, Yemek-içmek, sipariş vermek,ödeme yapmak, yemek alışkanlıklarını anlatmak, Teşekkür kalıpları,şikayet kalıpları, yiyecek alışverişi, Yer bildirimleri.

YDB1801       İngilizce I

Greeting and Introductıon Classroom Language and Imperatives used in the class Introduction to sentence structure, Verb to be (am, is, are) Negative, positive and (yes/no and or) question form. Alphabet and spelling names or words Counting numbers (1-100) Subject pronoun Possessive ‘s. Countries and nationalities Asking and answering questions about oneself Plural forms of nouns. Countable and uncountable nouns There is, there are How many, how much, Possessive adjectives Object pronouns Possessive pronouns, Telling the time Simple Present Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense Frequency adverbs, Present Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense versus Present Continuous Tense, Simple Past Tense (was/were) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Past Tense (did, v2) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Past Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms,General Review of Tenses.

 

 

TDB1801       Türk Dili I

Kaynakların Tanıtımı ve Türk Dili Dersi Hakkında Sormaca/ DİNLEME/Etkili Dinleme ve Not Alma Teknikleri, Dil Nedir? (Dilin Önemi ve Özellikleri)/ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi/ Dil-Kültür İlişkisi (Kültür Nedir? Kültürün Öğeleri ve Özellikleri)/ Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devirleri/ Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe ve Ağızlar , 1. Eski Türkçe Dönemi ve Dönem Eserlerinin İncelenmesi (Orhun Kitabeleri), Orta Türkçe Dönemi ve Dönem Eserlerinin İncelenmesi, 2. Yeni Yazı Dilleri Dönemi ve Türkçedeki Dallanmalar/Türk Lehçeleri, 3. Türkiye Türkçesi Dönemi ve Dönem Eserlerinin İncelenmesi (Dede Korkut Hikâyeleri), DİLEKÇE/, Anlama ve Anlatma/OKUMA, Ses Bilgisi ve Türkçenin Ses Özellikleri/  Şekil Bilgisi, Cümle ve Metin Bilgisi, Yazı/Türklerin Kullandıkları Alfabeler/ YAZMA/Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Yazım Kuralları ve Uygulamaları, Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları, Yazılı Anlatım Etkinlikleri,Yazılı Anlatım Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Medya Dili Eleştiri.

ATB1801       Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I

İnkılap tarihinin amacı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili temel kavramların (İnkılap, ıslahat, devrim v.s.) açıklanması,  Avrupa’daki gelişmeler, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri ve Yenileşme Çabaları, Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi,  Savaşın Bitişi, Mütareke Yılları , İşgaller, Savaşın bitişi, Mütareke yılları ve işgaller,  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler Süreci, BMM’nin Açılması , 1921 Anayasası,  Milli Mücadeleye karşı çıkan İsyanlar, Milli Mücadele’de Cepheler,  Mudanya Ateşkes Antlaşması: maddeleri ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşmasının imzalanma süreci.

AET 1501      İş güvenliği

İlkyardım eğitimi,İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı güvenliği sağlama

BYT1803       Güzel sanatlar

Sanat ve Sanatın Sınıflandırılması, Sanat Nedir, Sanatın İşlevi, Zanaat ve Sanat, Sanatın Türleri ve Sınıflandırılması, Edebiyat: Edebiyatı Anlamak, Edebiyatın Gelişim Evreleri, Edebiyat Eserlerinin Temel Öğeleri, Metin Türleri, Edebiyat ve Eleştiri, Resim Sanatı, Mimari; Heykel Sanatı, Müzik; Dans; Tiyatro; Sinema,Modernizm ve Sanat: Modern, Sanatta Modernizm.

AET1008       Ölçme tekniği

Diyot ile 1 fazlı doğrultma , Diyot ile 3 fazlı doğrultma, Filtre devreleri kurabilmek, Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması ,Regüle devreleri kurulması, Transistorlü Yükselteç devreleri, İşlemsel Yükselteçli devreler.

 

 

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI II. YARIYIL

AET1006       Elektrik Kumanda Devreleri

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri ,Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme , Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme , Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri,  Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme.

AET1004       Güneş Enerjisi Sistemleri

Kollektör Yön Tayini Yapmak, Gölgeleme Etkisini Dikkate Almak, Düz Döşeme İçin Montaj Yeri Hazırlamak, Çatı İçin Montaj Yeri Hazırlamak,Panel Kollektör Montajı Yapmak, Vakum TüplüKollektör Montajı Yapmak, Depo Montajlarını Yapmak, Depo Flatör Montajını Yapmak, Soğuk Su Bağlantılarını Yapmak, Sıcak Su Bağlantılarını Yapmak,Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak, Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak,Tesisatla İlgili Arızaları Gidermek,Verim Düşmesiyle İlgili Arızaları Gidermek.

AET 1002      Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Fiziksel Büyüklükler ve Birim Sistemleri,Üslü Sayı İşlemleri, Koordinat Sistemi ve Okunması,Trigonometrik Değerlerin Gösterilmesi ve Teoremler,Vektörler, Vektörlerle İlgili İşlemler, Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri,Kuvvet, Bileşke Kuvvetler, İki Kuvvetin Farkı, Moment Kuralları, Kütle ve Ağırlık Kavramı,Konum, Yerdeğiştirme, Hareket, Hız ve İvme,İş, Güç, Enerji Kavramları,Elektrik ve Magnetizma, Elektriklenme ve Elektrik Yükü,Yüklü Cisimler Arası İlişkiler, Elektrik Akım Kaynakları,Elektrik Akımı ve Elektriksel Güç,Magnetik Kutuplar, Magnetik Akı, Geçirgenlik, Akımın Magnetik Etkisi,Magnetik Devreler,Magnetik Devreler.

MAP1806      Matematik II

Trigonometri,Karmaşık Sayılar, Logaritma,Matris ve Determinantlar,Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları,İntegral ve Uygulamaları.      

AET 1010      Bilgisayar Destekli Tasarım I

Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme,  Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.

 

BİP 1802        Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgisayar sistemleri ve donanım,  Yazılım kavramı ve yazılım çeşitleri, İşletim sistemi kavram, İşletim sistemi kullanımı; dosya, klasör kavramı, İşletim sistemi ayarları. Kelime işlem nedir, nerelerde kullanılır, kelime işlem programlarının özellikleri, menü ve araç çubuklarının kullanımı, Yazıyı biçimlendirmek (biçim menüsü işlemleri), Belgeyi düzenleme işlemleri (ekle menüsü işlemleri), Belgede tablo kullanımı, Belgeleri özelleştirmek, index hazırlama işlemleri. Hesap tablolama programlarının genel özellikleri ve kullanım yerleri, çalışma kitabı, çalışma sayfası, hücre kavramı ve hücrelere veri girişi yapma yöntemleri, Formül kullanımı, Hesap tablolama da sorgu işlemleri (Eğer formülü kullanımı), Grafik oluşturma işlemleri, İnternet uygulamaları (Ftp dosya transferi, E-posta kullanımı).

YDB1806       Fransızca II

Yer tasviri,  Ev anlatımı, tanıtımı, Tavsiye ve öneriler verme,  Bağlaçlar (qui, que), Emir cümleleri , ikinci tekil şahısta ve çoğulda, Geçmiş zaman, geçmiş zaman yapı ve örnekleri, Geçmiş zaman fiil çekimleri, Gündelik Hayat, yön tarifleri, Mektup yazma , mektuba cevap verme, İsmin –e hali, Sıfatlarda derecelendirme.

 

 

YDB1804       Almanca II

  Aile ve Kişisel İlişkiler, “dass” ve “zu” ile cümleler, Doğa ve Çevre, İlgi Zamirleri, Hava Durumu, Yan Cümle: İlgi Cümlesi, Yurtdışındaki Almanlar ve Almanya daki Yabancılar,“lassen”:bırakmak, -tırtmak / Dolaylı soru cümlesi, “zu” + Mastar ve Mastarla “um zu”, “damit” ile Yan Cümle, Haberler, Politika, Tarih, İlgeçler “auBer” und “wegen” Il.

YDB 1802      İngilizce II

Greeting and Introductıon Classroom Language and Imperatives used in the class Introduction to sentence structure, Verb to be (am, is, are) Negative, positive and (yes/no and or) question form. Alphabet and spelling names or words Counting numbers (1-100) Subject pronoun Possessive ‘s,Countries and nationalities Asking and answering questions about oneself Plural forms of nouns, Countable and uncountable nouns There is, there are How many, how much, Possessive adjectives Object pronouns Possessive pronouns, Telling the time Simple Present Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense Frequency adverbs,Present Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense versus Present Continuous Tense, Simple Past Tense (was/were) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Past Tense (did, v2) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Past Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms,General Review of Tenses.

TDB1802       Türk Dili II

Türkçede Genel Anlatım Bozuklukları, Yazılı Anlatım Türleri ,1. Bilimsel Yazıların Hazırlanılışı,  Form Yazılar ve Uygulamaları, Öğretici Yazılar (Makale, Eleştiri, Deneme, Fıkra, Sohbet, Röportaj, Gezi, Anı, Günce, Biyografi,  Öğretici Yazılarla İlgili Örnek ve Uygulamalar, Edebî Yazılar (Destan, Masal, Fabl, Hikâye, Roman, Şiir, Tiyatro),  Edebî Türlerin Değerlendirilmesi, Sözlü Anlatım/Etkili ve Güzel Konuşma/DİKSİYON, Konuşmayı Etkileyen Etkenler/ ,Konuşmanın Dokusu ve Örüntüsü, Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma,  Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri, Sözlü Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Uygulamaları 1,  Sözlü Anlatım Uygulamaları 2.

ATB 1802      Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Cumhuriyet’in İlan edilmesi, Ankara’nın Başkent Oluşu,  Siyasi alanda yapılan inkılaplar,  Hukuk alanında yapılan inkılaplar, Eğitim alanında yapılan inkılaplar, Kültür alanında yapılan inkılaplar, Sosyal alanda yapılan inkılaplar, Ekonomi ve Sağlık alanında yapılan inkılaplar, 1932-1938 arası Türk dış politikası, Türk inkılabının temel ilkeleri, Türk inkılabının bütünleyici ilkeleri, Atatürk’ün hastalığı ve ölümü, İsmet İnönü dönemi Türkiye’nin iç politikası,  II. Dünya Savaşı ve Türkiye.

BİP 1814        Web Sayfası Tasarımı

İnternet ve WEB Tanımları,  Html Temel Etiketleri, Html Temel Etiketleri,  Metin ve Görünüm Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri,  Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Bağlantı (Köprü) Oluşturma,  Tablo İşlemleri,  Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu(CSS) Özellikleri,  Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri.

AET 1502      Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

İŞY1818         İşletme Yönetimi

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek,Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek,Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek,Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak ,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek ,İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak ,Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak,İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek,Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

 

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI III. YARIYIL

AET2001       Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları

Tristörler,Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, Igbt’ler, Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri ,Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Bir fazlı AA kıyıcılar,  Üç fazlı AA kıyıcılar, Düşürücü ve yükseltici kıyıcıları,Akım beslemeli inverter,Gerilim beslemeli inverter, Doğrudan frekans dönüştürücüleri,Transformatörün yapısı, elektriksel denklemleri, belirli bir nüve için örnek bir transformatör hesabı, Anahtarlamalı güç kaynaklarının çalışma prensibi ve doğrusal güç kaynakları ile farkları.

AET2003       Termodinamik ve ısı  Transferi

Termodinamiğin temel kavramları,Saf maddelerin özellikleri,Isı, iş ve kütle ile enerji transferi,Termodinamiğin birinci yasası: kapalı sistemler,Termodinamiğin birinci yasası: kapalı Sistemler,Termodinamiğin birinci yasası, Kontrol hacmi,Termodinamiğin ikinci yasası, Entropi,Isı transferi yöntemleri,Isı transferinde sayısal çözümlemeler.      

AET2005       Enerji Depolama

Isıl depolamaya giriş,Isı transferi,Güneş enerjisi (güneş kollektörleri), Doğal ısı kaynakları (yer altı suyu ısısı, yer ısısı, jeotermal enerji, yüzey su ısısı), Termal enerji depolama teknikleri (duyulur ve gizli ısı depolama), Termal enerji depolama potansiyeli, Termal enerji depolama sistemleri (verim, termal özellikler, ısı kayıpları, sıcaklık alanı)     .

 

AET2007       Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Yük analizini yapmak, Güneş pili tipi ve gücünü belirlemek, Fotovoltaik dizisini oluşturmak, Montaj yerini tespit etmek, Yönlendirme ve eğim açısını belirlemek, Taşıyıcı karkası oluşturmak PV panelleri sabitlemek, PV panellerin elektriksel bağlantılarını ve testlerini gerçekleştirmek, Akü sayısını hesaplamak, Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek,Akü gruplandırmasını oluşturmak,Evirici kapasitesini belirlemek, Evirici bağlantısını oluşturmak, Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak,Sayaç grubunu tesis etmek.

AET2009       Bilgisayar Destekli Tasarım II

Katı oluşturmak, Hazır prizmatik katılar,Katılarda delik delme, pah kırma, köşe yuvarlama işlemleri. Katı modelleri çoğaltma, Yüzey oluşturmak, Yüzeyleri düzenleme,Yüzeyleri çoğaltma ve ayna lama. Yüzey modeli katı modele dönüştürme, Blok kullanarak mekân oluşturma,Referans dosya kullanarak mekân oluşturma, Mekândan veri dosyaları hazırlama,Sayfa düzeni ve görünüş oluşturma,Kesit çizimleri oluşturma,Detay oluşturma ve antet hazırlama.      

AET2501       Biyokütle ile Enerji Üretimi

Biyokütlenin yapısı,özellikleri ve biyokütle türleri, Organik atık ve biyokütlenin enerji potansiyeli.Biyokütle yakma teknolojileri. Termokimyasal dönüşüm prosesleri, Biyokütlenin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması, Mikrobiyal dönüşüm prosesleri. Organik atıkların anaerobik biyokimyasal dönüşümü.Sıvı ve katı organik atıklar için anaerobik reaktör tipleri: Tek, iki kademeli ve kesikli reaktörler. Evsel katı atıkların organik kısmının diğer organik katı atıklarla birlikte anaerobik dönüştürülmesi.Katı atık düzenli depolama tesislerinin anaerobik biyoreaktör olarak işletimi.Biyoenerji geri kazanım sürecinin hayvan atıkları, çiftlik atıkları ve kuvvetli organik endüstriyel atıksulardaki uygulamaları.Organik katı atıklardan biyoenerji geri kazanımı sürecinin son ürünleri, etkileri ve maliyeti.Konuyla ilgili seminer sunumu.

AET2503       Montaj ve Koruyucu Bakım

Proje,Pano Seçimi ve Montaja Hazırlama,Asenkron Motorlar,Devre Şemaları, Devre Uygulamaları, Bağlantı Elemanları,Kablo Kanalları,Taşıyıcı Raylar, Klemensler,Kontaktörler ve Röleler, Koruma Röleleri, Sigortalar,Yapılacak İşe Uygun PLC Seçme PLC Cihazına Giriş ve Çıkış Elemanlarını Bağlama PLC’li Kontrol Devrelerinin Çizimi, Şalterler Kumanda, Devre Kontrol Elemanları, Ölçü Aletleri, Kompanzasyon Sistemleri, Kompanzasyon Uygulamaları, Kombi Sayaçlar, Harmonikli Sistemlerde Kompanzasyon, Bara İşleme, Baraların Delinmesi,Baranın Yüzey Temizliği, Baranın Montajı , Mesnet İzolatörleri, Örtü Plakaları , Etiketleme, Kablolar,Kablo Hazırlama, Kablo Montajı, Cihaz Ayarları, İzolasyon Testi, Pano Çalışma Testi, Pano Aydınlatma ,Pano Havalandırma, Panonun Yerine Montajı İçin Hazırlık, Panonun Yerine Sabitlenmesi,Panoya Gelen/Giden Bara ve Kablo Bağlantıları, Pano Topraklaması, Panonun Devreye Alınması ve Çalışma Raporu Hazırlama.

 

 

HRK2511      Konum ve Harita Bilgisi

Arazi ölçme teknikleri, Nivelman işleri, Elektronik arazi ölçme aletleri, Boy Kesit Çıkartmak,En Kesit Çıkartmak, Plankote Ölçüleri.

ELK2813       Aydınlatma Tekniği ve Proje

Işıklandırma Yöntemleri, Yapım Planlaması, Aydınlatmayla Dramatik Etki, Aydınlatmayla Psikolojik Etki, Gölgeli Işıklandırma.

İŞY2837         Girişimcilik

Giriş, Girişimcilik, Girişimcilik Kavramı Önemi ve sınıflandırılması, Girişimcilik süreci ve çevre ile etkileşim, Birey Olarak Girişimci ve Özellikleri, İşe Başlama/ işletme Kurma Süreci Yeni işletme Kurma,Mevcut Bir işletmeyi Satın Alma Franchising,Fırsatların Algılanması,İşletme Modeli işletme Kavramı,İşletme Modelinin Ekonomik Yapısı,İşletme Planı, Pazarlama Planı,Girişimci Yatırım Modeli, Girişimci Pazarlama,Yenilik, Teknoloji ve Girişimcilik,Kaynak Temelli Bakış Açısı ve Girişimcilik,Kurumsal Girişimci,Örnek Olay incelemeleri.              

AET2505       Malzeme Bilgisi

Giriş, Atomsal Bağlar,Kristal yapılar ve kusurları,Mekanik özellikler, Faz diyagramları ,Dönüşüm kinetiği ve ısıl işlemler,Metaller ve alaşımları,Polimerler ,Seramik ve camlar, Kompozitler, Malzemelerin elektriksel ve manyetik özellikleri,Enerji iletim ve dağıtım malzemeleri ,Temel Elektrik-elektronik malzemeler,Mekanik malzemeler,Dönem sonu değerlendirmesi.

AET2507       Enerji Ekonomisi

Enerji ekonomisinin tanımı,Dünya enerji bilançoları,Enerjinin tarihsel gelişimi,Enerji ve ekonomik büyüme,Enerji sistemi,Enerji yatırımlarının seçimi,Enerji fiyatlarının ekonomi üzerine etkisi,Enerji talebi,Uluslar arası enerji pazarları,Gelecek 30 yıl için bölgesel görünümler, liberalizasyon ve rekabet. Enerji ve sürdürülebilir büyüme. Enerji ve çevre,Milli enerji politikasının belirlenmesi.

 

AET2509       Mesleki Yabancı dil I

Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim, Mesleki yabancı dil bilgisi, Mesleki kavram ve tanımlar.        

 

 

 

 

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI IV. YARIYIL

AET2002       Rüzgâr Enerjisi ile Elektrik üretimi

Yük analizini yapmak, Rüzgâr hız ve yön ölçümlerini yapmak, Uygun türbin yüksekliğini belirleyerek güç hesabı yapmak, Montaj yerini tespit etmek,Temel bağlantıları ve taşıyıcı sistemini oluşturmak.Rüzgâr türbinin kule, kanat, mil ve generatör bağlantılarını oluşturmak,Rüzgâr türbinin elektriksel bağlantılarını ve testlerini yapmak,Akü sayısını hesaplamak, Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek.Akü gruplandırmasını oluşturmak,Evirici kapasitesini belirlemek,Evirici bağlantısını oluşturmak.Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak,Sayaç grubunu tesis etmek.                      

AET2004       Proje Hazırlama Teknikleri

Proje hazırlama yöntemleri, Yazım kuralları,Proje geliştirme. Kavramsal gelişim.Proje yazımında araştırma kaynaklarının değerlendirilmesi, Alan araştırması ve proje hazırlığı,Zaman takvimi hazırlama,iş planı hazırlama,Bütçe hazırlama,Teknik ihtiyaç tabloları,Sponsorluk çeşitleri ve sponsorluk dosyası hazırlama,Proje sonlandırma ve iş bitirme,Bitirme projesine uygun olabilecek konu seçimi için ön çalışma,Sunum teknikleri ve tarzları,Hazırlanan projelerin analizi, kontrolü, okunması, değerlendirilmesi.

AET2008       Endüstriyel Ekoloji

Hava kirliliğine neden olan kaynaklar, Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan etkileri, Hava kirliliğinin ölçülmesi, Gürültü ve gürültü kaynakları, Gürültü ölçüm, Gürültü kirliliğinin ölçümü, Elektromanyetik kırlılık, Elektromanyetik kırlılık, Baz istasyonlarının kurulumunun denetimi, Radyasyon kaynakları, Radyasyonun insan sağlığına etkileri , Radyasyon atıklarının zararsız hale getirilmesi.  

ETP2810        Programlanabilir Denetleyiciler

            PLC ‘de Analog Modülden Giriş Almak, PLC’de Analog Modülden Çıkış Almak,Sensörler,PLC İle Sensörlerin Bağlantısı,Adım Motoru Sürme Yöntemleri,PLC İle Adım Motorunun Kontrol Edilmesi, AC Motoru Sürme Yöntemleri ,PLC İle Ac Motorunun Kontrol Edilmesi,Plc İle Servo Motor, Elektropnömatik Sistemler,Elektropnömatik Selenoid Valflerin Plc İle Bağlantısı,PLC İle Elektropnömatik Sistemlerin Kontrol Edilmesi,Elektrohidrolik Sistemler,Elektrohidrolik Selenoid ,Valflerin Plc İle Bağlantısı,PLC İle Elektrohidrolik Sistemlerin Kontrol Edilmesi.           

ELK2816       Elektrik Makineleri ve Özel Tasarımlı Motorlar

Özel elektrik makinelerinin kullanıldığı yerler. Özel elektrik makinelerinin sınıflandırılması, sürekli mıknatıslar ve uygulamaları, Sürekli mıknatıs uyarmalı doğru akım ve senkron motorlar. Mıknatıs uyarmalı doğru akım ve senkron motorların eşdeğer devreleri, yapıları ve uygulamaları. Histerezis ve relüktans motorlar. Adım motorları: tipleri, yapıları ve kontrol ilkeleri. Kütle rotorlu asenkron makineler. Döner, doğrusal hareketli makineler, eşdeğer devreleri, parametreleri ve uygulamaları. Eksenel akılı elektrik makineleri. Özel elektrik makinelerinin değişken gerilim ve değişken frekans altında davranışı. Özel elektrik makineleri analizi Özel elektrik makineleri için alan incelenmesi ve tasarım ilkesi.Özel elektrik makineleri tasarım ilkesi.           

İŞY2804         İş ve Sosyal güvenlik Hukuku

İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek,İş ilişkisini sonlandırmak, Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek,4/1-a belgeleri düzenlemek,4/1-b belgeleri düzenlemek,4/1-c belgeleri düzenlemek.

AET2502       Mesleki Yabancı Dil II

Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim, Mesleki yabancı dil bilgisi, Mesleki kavram ve tanımlar.

ELK2818       Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

Direk montajı yapmak,Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak,İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak,Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak,Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak,ENH oluşan arızaları gidermek,Güç Trafosu montajını yapmak, Ölçü Trafosu montajını yapmak,Bara sisteminin montajını yapmak,Ayırıcı montajını yapmak,Kesici montajını yapmak,Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek,Panoların ve Ölçüm  Sistemlerinin Bakımını Yapmak.               

AET2504       Enerji Yönetim ve Politikaları

Türkiye´ nin genel enerji durumu,Birincil enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi,Türk Sanayisinin yapısı, enerji tüketimi, enerji yönetimi,Ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri,Kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılması,Elektrik enerjisi kullanan sistemler,Aydınlatmada enerji tasarrufu, Ekonomik analiz yöntemleri,Çevre enerji etkileşimi,Yenilenebilir enerji kaynakları,Bileşik ısı-güç üretim sistemleri,Değişik sektörlerdeki enerji verimliliğini artırıcı uygulamalar.  

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

 

 

 

 

I. YARIYIL

 

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ATB

1801

1

1

Atatürk ilkeleri ve İnk. Tarihi I

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1801

1

1

Türk Dili I

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1801

1

1

İngilizce I *

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1803

1

1

Almanca I*

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1805

1

1

Fransızca I *

Z

2

0

0

2

2

2

BİP

1801

1

1

Bilgi ve İletişim Teknolojisi I

Z

2

0

0

2

2

3

MAP

1805

1

1

Matematik I

Z

3

0

0

3

3

3

AET

1001

1

1

Temel Enerji Kaynakları

Z

2

0

0

2

2

4

AET

1003

1

1

Teknik Resim

Z

2

1

0

3

3

4

AET

1005

1

1

Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Z

2

0

0

2

2

3

AET

1007

1

1

Temel Elektrik-Elektronik

Z

3

0

0

3

3

4

 

 

 

 

TOPLAM

 

20

1

0

21

21

27

RTV

1801

1

1

İletişim

S

2

0

0

2

2

3

AET

1501

1

1

İş Güvenlği

S

2

0

0

2

2

3

BYT

1803

1

1

Güzel Sanatlar

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

II. YARIYIL

 

 

 

 

 

 

 

ATB

1802

1

2

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1802

1

2

Türk Dili II

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1802

1

2

İngilizce II**

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1804

1

2

Almanca II**

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1806

1

2

Fransızca II **

Z

2

0

0

2

2

2

BİP

1802

1

2

Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

Z

2

0

0

2

2

3

AET

1010

1

2

Bilgisayar Destekli Tasarım I

Z

1

1

0

2

2

3

MAP

1806

1

2

Matematik II

Z

3

0

0

3

3

3

AET

1002

1

2

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Z

2

0

0

2

2

3

AET

1004

1

2

Güneş Enerjisi Sistemleri

Z

2

0

0

2

2

3

AET

1006

1

2

Elektrik Kumanda Devreleri

Z

2

1

0

3

3

3

AET

1008

1

2

Ölçme Tekniği

Z

1

1

0

2

2

3

 

 

 

 

TOPLAM

 

19

3

0

22

22

27

BİP

1814

1

2

Web Sayfası Tasarımı

S

2

0

2

2

2

3

AET

1502

1

2

Meslek Etiği

S

2

0

2

2

2

3

İŞY

1818

1

2

İşletme Yönetimi

S

2

0

2

2

2

3

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

III. YARIYIL

 

 

 

 

 

 

 

AET

2001

2

3

Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları

Z

2

1

0

3

3

3

AET

2003

2

3

Termodinamik ve Isı Transferi

Z

3

0

0

3

3

3

AET

2005

2

3

Enerji Depolama

Z

2

0

0

2

2

2

AET

2007

2

3

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Z

2

1

0

3

3

3

AET

2009

2

3

Bilgisayar Destekli Tasarım II

Z

1

1

0

2

2

3

AET

2497

2

3

Meslek Stajı (15 İşgünü)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

TOPLAM

 

10

3

0

13

13

18

AET

2501

2

3

Biyokütle İle Enerji Üretimi

S

2

0

0

2

2

3

AET

2503

2

3

Montaj ve Koruyucu Bakım

S

2

0

0

2

2

3

HRK

2511

2

3

Konum ve Harita Bilgisi

S

2

0

0

2

2

3

ELK

2813

2

3

Aydınlatma Tekniği ve Proje

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2837

2

3

Girişimcilik

S

2

0

0

2

2

3

AET

2505

2

3

Malzeme Bilgisi 

S

2

0

0

2

2

3

AET

2507

2

3

Enerji Ekonomisi

S

2

0

0

2

2

3

AET

2509

2

3

Mesleki Yabancı Dil I

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

 

 

 

 

 

 

AET

2002

2

4

Rüzgar Enj. ile Elk. Üretimi

Z

2

0

0

2

2

3

AET

2004

2

4

Proje Hazırlama Teknikleri

Z

2

1

0

3

3

3

AET

2008

2

4

Endüstriyel Ekoloji

Z

2

0

0

2

2

2

AET

2010

2

4

Isı Pompası ve Jeotermal Enerji

Z

3

0

0

3

3

3

ETP

2810

2

4

Programlanabilir Denetleyiciler

Z

2

1

0

3

3

3

AET

2498

2

4

Meslek Stajı (15 İş Günü)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

TOPLAM

 

11

2

0

13

13

18

ELK

2816

2

4

Elektrik Mak. ve Özel Tas. Mot.

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2804

2

4

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

S

2

0

0

2

2

3

AET

2508

2

4

Hidro Enerji

S

2

0

0

2

2

3

AET

2502

2

4

Mesleki Yabancı Dil II

S

2

0

0

2

2

3

ELK

2818

2

4

Elk.Enj. İlet. ve Dağıtımı

S

2

0

0

2

2

3

AET

2504

2

4

Enerji Yönetimi ve Politikaları

S

2

0

0

2

2

3

AET

2506

2

4

İmalat Yöntemleri

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2802

2

4

Kalite Güvence ve Standartları

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

*

Bu derslerden sadece birisi seçilecektir                                                                                                            

 

**

Bu derslerden sadece biri seçilecektir.

         

 

Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama

 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

                  Yarıyıllar

 

Seçimlik Dersler                          

Toplam

 

I.

Yarıyıl

 

3

AKTS                                 

30

 

II.

Yarıyıl

 

3

AKTS                                 

30

 

III.

Yarıyıl

 

12

AKTS                                 

30

 

IV:

Yarıyıl

 

12

AKTS                                 

30

 

Minimum Mezuniyet Kredisi : 120 AKTS'dir.

 

 

                           

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Almanca I

Almanca II

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi

Atatürk ilkeleri ve İnk. Tarihi I

Aydınlatma Tekniği ve Proje

Bilgi ve İletişim Teknolojisi I

Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

Bilgisayar Destekli Tasarım I

Bilgisayar Destekli Tasarım II

Biyokütle İle Enerji Üretimi

Elektrik Kumanda Devreleri

Elektrik Mak. ve Özel Tas. Mot.

Elk.Enj. İlet. ve Dağıtımı

Endüstriyel Ekoloji

Enerji Depolama

Enerji Ekonomisi

Enerji Yönetimi ve Politikaları

Fransızca I

Fransızca II

Girişimcilik

Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisi Sistemleri

Güzel Sanatlar

Hidro Enerji

Isı Pompası ve Jeotermal Enerji

İletişim

İmalat Yöntemleri

İngilizce I

İngilizce II

İş Güvenlği

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşletme Yönetimi

Kalite Güvence ve Standartları

Konum ve Harita Bilgisi

Malzeme Bilgisi 

Matematik I

Matematik II

Meslek Etiği

Meslek Stajı (15 İş Günü)

Meslek Stajı (15 İşgünü)

Mesleki Yabancı Dil I

Mesleki Yabancı Dil II

Montaj ve Koruyucu Bakım

Ölçme Tekniği

Programlanabilir Denetleyiciler

Proje Hazırlama Teknikleri

Rüzgar Enj. ile Elk. Üretimi

Teknik Resim

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Temel Elektrik-Elektronik

Temel Enerji Kaynakları

Termodinamik ve Isı Transferi

Türk Dili

Türk Dili I

Web Sayfası Tasarımı

 

Bağlantılar
Yukarı Çık