Elektrik Programı Ders İçerikleri ve Müfredat

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

ELEKTRİK PROGRAMI I. YARIYIL

ELK1001       D. A. Devre Analizi

Direnç, Ohm kanunu, iş, güç ve verim, seri devreler, paralel devreler, Kirşof kanunları, elektrik kaynakları, devre çözüm yöntemleri, devre teoremleri, kondansatörler, elektromagnetizma ve elektromanyetik indüksiyon konuları.

ELK1005       Ölçme tekniği

Diyot ile 1 fazlı doğrultma , Diyot ile 3 fazlı doğrultma, Filtre devreleri kurabilmek, Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması ,Regüle devreleri kurulması, Transistorlü Yükselteç devreleri, İşlemsel Yükselteçli devreler.

ELK 1003      İş Güvenliği

İlkyardım eğitimi,İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı güvenliği sağlama

 

YDB1805       Fransızca I

Tanışma kalıpları, kendini tanıtma, alfabe, Şimdiki zaman, şahıslar, Şimdiki zamanda fiil çekimleri, yardımcı fiiller, Tanımlıklar, olumsuzluk, İyelikler, ismin –i hali, Ses değişikliğine uğrayan fiiller, tarz eylemler, Saatler, tarihler, fiyat sorma, not alma, Sıfatlar, Belirsiz tanımlık, Yemek-içmek, sipariş vermek,ödeme yapmak, yemek alışkanlıklarını anlatmak, Teşekkür kalıpları,şikayet kalıpları, yiyecek alışverişi, Yer bildirimleri.

YDB1803       Almanca I

Tanışma kalıpları, kendini tanıtma, alfabe, Şimdiki zaman, şahıslar, Şimdiki zamanda fiil çekimleri, yardımcı fiiller, Tanımlıklar, olumsuzluk, İyelikler, ismin –i hali, Ses değişikliğine uğrayan fiiller, tarz eylemler, Saatler, tarihler, fiyat sorma, not alma, Sıfatlar, Belirsiz tanımlık, Yemek-içmek, sipariş vermek,ödeme yapmak, yemek alışkanlıklarını anlatmak, Teşekkür kalıpları,şikayet kalıpları, yiyecek alışverişi, Yer bildirimleri.

 

YDB1801       İngilizce I

Greeting and Introductıon Classroom Language and Imperatives used in the class Introduction to sentence structure, Verb to be (am, is, are) Negative, positive and (yes/no and or) question form. Alphabet and spelling names or words Counting numbers (1-100) Subject pronoun Possessive ‘s. Countries and nationalities Asking and answering questions about oneself Plural forms of nouns. Countable and uncountable nouns There is, there are How many, how much, Possessive adjectives Object pronouns Possessive pronouns, Telling the time Simple Present Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense Frequency adverbs, Present Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense versus Present Continuous Tense, Simple Past Tense (was/were) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Past Tense (did, v2) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Past Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms,General Review of Tenses.

TDB1801       Türk Dili I

Kaynakların Tanıtımı ve Türk Dili Dersi Hakkında Sormaca/ DİNLEME/Etkili Dinleme ve Not Alma Teknikleri, Dil Nedir? (Dilin Önemi ve Özellikleri)/ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi/ Dil-Kültür İlişkisi (Kültür Nedir? Kültürün Öğeleri ve Özellikleri)/ Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devirleri/ Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe ve Ağızlar , 1. Eski Türkçe Dönemi ve Dönem Eserlerinin İncelenmesi (Orhun Kitabeleri), Orta Türkçe Dönemi ve Dönem Eserlerinin İncelenmesi, 2. Yeni Yazı Dilleri Dönemi ve Türkçedeki Dallanmalar/Türk Lehçeleri, 3. Türkiye Türkçesi Dönemi ve Dönem Eserlerinin İncelenmesi (Dede Korkut Hikâyeleri), DİLEKÇE/, Anlama ve Anlatma/OKUMA, Ses Bilgisi ve Türkçenin Ses Özellikleri/  Şekil Bilgisi, Cümle ve Metin Bilgisi, Yazı/Türklerin Kullandıkları Alfabeler/ YAZMA/Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Yazım Kuralları ve Uygulamaları, Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları, Yazılı Anlatım Etkinlikleri,Yazılı Anlatım Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Medya Dili Eleştiri.

ATB1801       Atatürk ilkeleri ve İnklap Tarihi I

İnkılap tarihinin amacı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili temel kavramların (İnkılap, ıslahat, devrim v.s.) açıklanması,  Avrupa’daki gelişmeler, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri ve Yenileşme Çabaları, Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi,  Savaşın Bitişi, Mütareke Yılları , İşgaller, Savaşın bitişi, Mütareke yılları ve işgaller,  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler Süreci, BMM’nin Açılması , 1921 Anayasası,  Milli Mücadeleye karşı çıkan İsyanlar, Milli Mücadele’de Cepheler,  Mudanya Ateşkes Antlaşması: maddeleri ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşmasının imzalanma süreci.

 

MAP 1803     Matematik I

Sayılar ve temel kavramlar, Cebir, Denklemler ve eşitsizlikler, Oran ve orantı, Kümeler,Bağıntı ve fonksiyon, İşlem ve modüler aritmetik, II. dereceden denklemler ve grafik çözümleri.

 

BİP 1803        Bilgi ve İletişim Teknolojisi I

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş,İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık,  İşlem Tablosu , Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama,Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

 

ELEKTRİK PROGRAMI II. YARIYIL

ELK1002       Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif akımın temel esasları, alternatif akım devreleri, direnç, endüktans ve kondansatör faz ilişkisi ve zaman eksenindeki değerlerin kompleks eksende gösterilmesi, omik devre, kapasitif devre, endüktif devre, seri, paralel ve seri-paralel alternatif akım RLC devreleri, alternatif akım devrelerinin yöntem ve teoremler ile çözümü, rezonans devreleri.

ETP1802       Temel Elektronik

Yarı iletkenler ve PN eklemli devre elemanlarının temel yapıları. Diyot: karakteristiği, filitre, kırpıcı, kenetleyici, dönüştürücü devreler. Zenerdiyot ve diğer diyot çeşitleri. BJT Transistörler: Ön gerilimleme, çalışma noktası, ortak bağlantı şekilleri ve darlington bağlantı. JFET-MOSFET Transistörler: Özellikleri, çalışması, ön gerilimleme , akım kontrolü, çalışma aralıkları, D-MOSFET, E-MOSFET transistör yapıları ve çeşitleri. Çift gate'li JFET-MOSFET Transistörler.

ELK 1006      Bilgisayar Destekli Tasarım

Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme,  Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.

BİP 1802        Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgisayar sistemleri ve donanım,  Yazılım kavramı ve yazılım çeşitleri, İşletim sistemi kavram, İşletim sistemi kullanımı; dosya, klasör kavramı, İşletim sistemi ayarları. Kelime işlem nedir, nerelerde kullanılır, kelime işlem programlarının özellikleri, menü ve araç çubuklarının kullanımı, Yazıyı biçimlendirmek (biçim menüsü işlemleri), Belgeyi düzenleme işlemleri (ekle menüsü işlemleri), Belgede tablo kullanımı, Belgeleri özelleştirmek, index hazırlama işlemleri. Hesap tablolama programlarının genel özellikleri ve kullanım yerleri, çalışma kitabı, çalışma sayfası, hücre kavramı ve hücrelere veri girişi yapma yöntemleri, Formül kullanımı, Hesap tablolama da sorgu işlemleri (Eğer formülü kullanımı), Grafik oluşturma işlemleri, İnternet uygulamaları (Ftp dosya transferi, E-posta kullanımı).

YDB1806       Fransızca II

Yer tasviri,  Ev anlatımı, tanıtımı, Tavsiye ve öneriler verme,  Bağlaçlar (qui, que), Emir cümleleri , ikinci tekil şahısta ve çoğulda, Geçmiş zaman, geçmiş zaman yapı ve örnekleri, Geçmiş zaman fiil çekimleri, Gündelik Hayat, yön tarifleri, Mektup yazma , mektuba cevap verme, İsmin –e hali, Sıfatlarda derecelendirme.

YDB1804       Almanca II

  Aile ve Kişisel İlişkiler, “dass” ve “zu” ile cümleler, Doğa ve Çevre, İlgi Zamirleri, Hava Durumu, Yan Cümle: İlgi Cümlesi, Yurtdışındaki Almanlar ve Almanya daki Yabancılar,“lassen”:bırakmak, -tırtmak / Dolaylı soru cümlesi, “zu” + Mastar ve Mastarla “um zu”, “damit” ile Yan Cümle, Haberler, Politika, Tarih, İlgeçler “auBer” und “wegen” Il.

YDB 1802      İngilizce II

Greeting and Introductıon Classroom Language and Imperatives used in the class Introduction to sentence structure, Verb to be (am, is, are) Negative, positive and (yes/no and or) question form. Alphabet and spelling names or words Counting numbers (1-100) Subject pronoun Possessive ‘s,Countries and nationalities Asking and answering questions about oneself Plural forms of nouns, Countable and uncountable nouns There is, there are How many, how much, Possessive adjectives Object pronouns Possessive pronouns, Telling the time Simple Present Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense Frequency adverbs,Present Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Present Tense versus Present Continuous Tense, Simple Past Tense (was/were) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Simple Past Tense (did, v2) Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms, Past Continuous Tense Negative, positive and (yes/no and -wh) question forms,General Review of Tenses.

 

TDB1802       Türk Dili II

Türkçede Genel Anlatım Bozuklukları, Yazılı Anlatım Türleri ,1. Bilimsel Yazıların Hazırlanılışı,  Form Yazılar ve Uygulamaları, Öğretici Yazılar (Makale, Eleştiri, Deneme, Fıkra, Sohbet, Röportaj, Gezi, Anı, Günce, Biyografi,  Öğretici Yazılarla İlgili Örnek ve Uygulamalar, Edebî Yazılar (Destan, Masal, Fabl, Hikâye, Roman, Şiir, Tiyatro),  Edebî Türlerin Değerlendirilmesi, Sözlü Anlatım/Etkili ve Güzel Konuşma/DİKSİYON, Konuşmayı Etkileyen Etkenler/ ,Konuşmanın Dokusu ve Örüntüsü, Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma,  Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri, Sözlü Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Uygulamaları 1,  Sözlü Anlatım Uygulamaları 2.

ATB 1802      Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

Cumhuriyet’in İlan edilmesi, Ankara’nın Başkent Oluşu,  Siyasi alanda yapılan inkılaplar,  Hukuk alanında yapılan inkılaplar, Eğitim alanında yapılan inkılaplar, Kültür alanında yapılan inkılaplar, Sosyal alanda yapılan inkılaplar, Ekonomi ve Sağlık alanında yapılan inkılaplar, 1932-1938 arası Türk dış politikası, Türk inkılabının temel ilkeleri, Türk inkılabının bütünleyici ilkeleri, Atatürk’ün hastalığı ve ölümü, İsmet İnönü dönemi Türkiye’nin iç politikası,  II. Dünya Savaşı ve Türkiye.

ELK1508         Elektrik Şebeke Tesisleri

Sebekeleri tertiplenmesi, sebeke malzemesi, sebeke yükünün tespiti, sebeke gerilimi, sebeke hesaplarının esasları, gerilim düsümü hesapları, sebeke problemlerinin çözülmesi için metotlar, sebekelerin arızalara karsı korunması, güç ihtiyacı ve santral gücü tespiti, sebeke hesapları, trafo istasyonlarının bir ve üç kutuplu baglama seması, sebeke gücünün ve besleme noktasının yerinin tayini, koruma planı.

ELEKTRİK PROGRAMI III. YARIYIL

ETP2801 SAYISAL ELEKTRONİK                                                                   

Sayı Sistemleri. Mantıksal Kapı Devreleri. Boolean matematiği. Karnough Haritası. Kodlayıcılar (Encoder), Kod Çözücüler (Decoder). Veri Seçiciler (Multiplexer), Veri dağıtıcılar (Demultiplexer). Toplayıcılar- Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar. Flip Floplar. Kaydediciler.

ETP2803        Güç Elektroniği

Güç elektroniği ile ilgili temel kavramların ve güç yarı iletkenlerin öğretilmesi, güç elektroniği devrelerinin çalışma karakteristiklerinin kavranabilmesi.

ELK2005         Elektromekanik Kumanda Sistemleri

Kumanda ve kontrol sistemlerinin amaç, hedef ve özellikleri, Kumanda sistemlerinin giriş ve çıkış elemanları, Semboller ve standartlar, Otomasyon elemanlarının seçimi, Koruma aygıtları, Endüstriyel uygulamalar.

ELK 2003  SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I                                         

Problem Tanımı, Çözüme Yönelik Sistem Önerilerini Gözden Geçirme. Konsept ve Değerlendirme Kriterleri Seçme. Çok Kriterli Karar Verme Süreci ve Sistem Seçimi. Sistemin Şematik Gösterimi, Sistem Elemanları ve Görevlerinin Tespiti. Sistem Elemanlarının Girdi ve Çıktılarının Belirlenmesi (Block-Box Modeller). Sistem Verimi Değerlendirme Yöntemleri. Güvenilirlik Analizi, Güvenilirliği Arttırıcı Öneriler. Montaj Prosedürü Hazırlama. İş Akış Çizelgesi Hazırlama. Zaman Çizelgesi Hazırlama (Ms Project Programına Giriş). Maliyet Hesaplama

ELK2513       Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Yük analizini yapmak, Güneş pili tipi ve gücünü belirlemek, Fotovoltaik dizisini oluşturmak, Montaj yerini tespit etmek, Yönlendirme ve eğim açısını belirlemek, Taşıyıcı karkası oluşturmak PV panelleri sabitlemek, PV panellerin elektriksel bağlantılarını ve testlerini gerçekleştirmek, Akü sayısını hesaplamak, Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek,Akü gruplandırmasını oluşturmak,Evirici kapasitesini belirlemek, Evirici bağlantısını oluşturmak, Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak,Sayaç grubunu tesis etmek.

ETP 2805     Sensörler ve Transdüserler

Ders içeriğinin ve işlenme yönteminin açıklanması. Sıcaklık ve nem seziciler. Hız ve titreşim seziciler. Konum ve yaklaşma seziciler. Basınç ve akış seziciler. Düzey seziciler. Darbe (kuvvet) seziciler. Infrared, UV ve görünür ışık seziciler Görüntü seziciler. Fotovoltaik hücreler. Renk seziciler. Işınım ölçerler.

ETP 2807   KONTROL SİSTEMLERİ

Yükleme işlemini gerçekleştirmek için Açık-çevrim kontrol sistemi tanımlama,Kapalı-çevrim kontrol sisteminin kurulumu gerçekleştirme,Kontrol sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmek için Oransal-Türev (PD) sistemi açıklama,Kontrol sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmek için Oransal-integral (PI) sistemini açıklar. Kontrol sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmek için Oransal-integral-türev (PID) sistemini açıklar.

İŞY2813    İŞLETME YÖNETİMİ I                       

Mikro Ekonomik Verilerin Takibi, Makroekonomik Göstergeler Analizi, Pazardaki Boşlukların Tespiti, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirme, Yapılabilirlik Çalışmalarının Yürütülmesi, İşletmenin Çevresi, Talep Analizi ve Tahmini, İşletmenin Kuruluş Yerinin Belirlenmesi, İşletmenin Hukuksal Yapısı, İş Yerinin Kapasitesi, Toplam Yatırım Maliyetinin ve Tahmini Gelir-Giderin Hesabı, İş Yeri ve Üretim Planları, Yatırımın Kurulum İşlemleri, Uygun Yapının Oluşturulup İş Yerinin Açılması

ELK 2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE  I                                     

Bir CAD Programı Kullanarak Doğru Çizimi, Çember ve Yay Çizimi, Elips, Çokgen Çizimleri. Tarama, Katman Tanımlama, Büyültme, Küçültme, Ölçek, Aynalama, 2D’ li Teknik Resim Çizim Uygulamaları. 3D’ li Modellemeye Giriş. Güncel CAD Programlarının Tanıtımı. Ölçülendirme, Örnek Uygulamalar. Kopyalama, Taşıma, Silme, Matris ve Desen Formatta Kopyalama Gibi Kolay Çizim Yöntemleri. 2D’li Teknik Resimlerin Bilgisayarda Çizilip Çıktılarının Alınması İçin Gerekli Komutlar. 2D’li Teknik Resimlerin Bilgisayarda Çizilip Çıktılarının Alınması İçin Gerekli Komutlar. Yapısal Katı Geometri Yöntemi ile Katı Modelleme, Katı Elemanlar, Eleman Ekleme. Çıkarma, Arakesit Alma Yöntemleri ile Katı Model Oluşturma.

ELK2505 MESLEKİ YABANCI DİL I                                     

Temel Cümle Kalıplarının Öğrenilmesi, Başlangıç Düzeyinde Yazılmış Genel İngilizce Metinlerinin Okunması, Genel Teknik Metinlerin (Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması, Bölümlere Özel Mesleki Terminoloji Araştırma Ödevlerinin Verilmesi ve Kelime Bankalarının Oluşturulması    

ELEKTRİK PROGRAMI IV. YARIYIL

ELK2006       Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

Direk montajı yapmak, Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak, İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak,Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak,Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak,ENH oluşan arızaları gidermek,Güç Trafosu montajını yapmak, Ölçü Trafosu montajını yapmak,Bara sisteminin montajını yapmak,Ayırıcı montajını yapmak,Kesici montajını yapmak,Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek,Panoların ve Ölçüm  Sistemlerinin Bakımını Yapmak.    

ELK2004 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

AA elektrik makinelerinin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma, AA 1 fazlı motorların çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. AA 3 fazlı motorların fraklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. Senkron jeneratörlerin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma, Senkron motorların çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler.

ETP 2802 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

Programlanabilir Denetleyicilere Giriş: Merkezi İşlem Ünitesi (CPU), Giriş modülleri, Çıkış modülleri, Analog Giriş / Çıkış Modülleri ve İşlevleri; Merdiven Diyagramı ile Programlama: Analog Modüllerin Özellikleri ve PLC ye Bağlantısı; Deyim Listesi ile Programlama: Komut Listesi ile Program Yazma; Programlanabilir Denetleyicilerde Arıza Analizi; Programlanabilir Denetleyicilerde Arabirimler.

ELK2506 HİDROLİK VE PNÖMATİK                                                         

Hidroliğin Temelleri, Pnömatiğin Temelleri, Elektropnömatik Sistemler, Ariza Tespiti ve Onarımı, Örnek Devre Tasarımı

ELK 2502  SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II                                           

Problem Tanımı, Çözüme Yönelik Sistem Önerilerini Gözden Geçirme. Konsept ve Değerlendirme Kriterleri Seçme. Çok Kriterli Karar Verme Süreci ve Sistem Seçimi. Sistemin Şematik Gösterimi, Sistem Elemanları ve Görevlerinin Tespiti. Sistem Elemanlarının Girdi ve Çıktılarının Belirlenmesi (Block-Box Modeller). Sistem Verimi Değerlendirme Yöntemleri. Güvenilirlik Analizi, Güvenilirliği Arttırıcı Öneriler. Montaj Prosedürü Hazırlama. İş Akış Çizelgesi Hazırlama. Zaman Çizelgesi Hazırlama (Ms Project Programına Giriş). Maliyet Hesaplama

ELK2010 ÖZEL TESİSAT

Proje için gerekli malzeme ve teçhizatın miktar ve niteliklerinin tespiti. Proje ile ilgili özel /teknik şartnamenin hazırlanması. Proje ile ilgili taslak hazırlanması. Proje ile ilgili yasal işlemler. Proje çalışmasının organizasyonu. Fonksiyonel verim temin etmek için uygun teçhizat ve unsurların seçimi. Aydınlatma, kuvvet, enerji iletim ve dağıtım projelerinin okunması, düzenlenmesi ve çizilmesi. Projenin maliyet analizi. Proje dosyasının hazırlanması. Projenin onaya hazır hale getirilmesinde gerekli prosedürler.

İŞY2802      Kalite Güvencesi ve Standartları

Standartdizasyonun tarihi gelişimi, ilgili kuruluşlar ve çalışmaları, kailte, kalite kontrol, toplam kailte yönetimi, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları, kalite güvence sistemleri ve mesleğe göre standartları konularından oluşturmaktadır.

ELK2512       Rüzgar Enerjisi ile Elektrik üretimi

Yük analizini yapmak,Rüzgâr hız ve yön ölçümlerini yapmak,Uygun türbin yüksekliğini belirleyerek güç hesabı yapmak,Montaj yerini tespit etmek,Temel bağlantıları ve taşıyıcı sistemini oluşturmak.Rüzgâr türbinin kule, kanat, mil ve generatör bağlantılarını oluşturmak, Rüzgâr türbinin elektriksel bağlantılarını ve testlerini yapmak,Akü sayısını hesaplamak,Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek.Akü gruplandırmasını oluşturmak,Evirici kapasitesini belirlemek,Evirici bağlantısını oluşturmak.Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak,Sayaç grubunu tesis etmek.          

ETP2806     SCADA SİSTEMLER

Scada Programlarının Kurulumu, Scada Arayüz Tasarımı. Scada Arayüz Tasarımı, Kontrol Cihazı Bağlantısı İnceleme. Kontrol Cihazı Bağlantısı, OPC SERVER Kullanımı. Kontrol Cihazı Bağlantısı, OPC SERVER Kullanımı. TAG LOGGING Yapmak, ALARM HANDLİNG Yapmak

ETP2808      ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kapalı devre kamera kontrol sistemi ve geçiş kontrol sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri, yangın algılama, ihbar sistemi tesisatı ve soygun alarm sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemler

ELK2510      MESLEKİ MATEMATİK                                    

Sayılar (Doğal Sayılar, Fibonacci Sayıları,vb), Kümeler, Üslü ve Köklü Sayılar, Logaritma, Çarpanlara Ayırma, Eşitsizlikler, Birinci Derece Denklemler, İkinci Derece Denklemler, Doğru ve Eğri Fonksiyonlarının Çizimi, Trigonometri

ELK2504 MESLEKİ YABANCI DİL II                                               

Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir Bakım Prosedürleri, vs) Okunması, Şirket İçi Yazışma Örnekleri, Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK PROGRAMI
DERSİN KODU SINIF Y.Y. DERSİN ADI TÜRÜ T U L DERS SAATİ K AKTS
ATB 1801 1 1 A.İ.İ.T. I Z 2 0 0 2 2 2
TDB 1801 1 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1801 1 1 İNGİLİZCE  I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1803 1 1 ALMANCA  I* Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1805 1 1 FRANSIZCA  I* Z 2 0 0 2 2 2
ELK 1001 1 1 D.A. DEVRE ANALİZİ Z 3 0 0 3 3 5
BİP 1803 1 1 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. I Z 3 0 0 3 3 3
ELK 1003 1 1 İŞ GÜVENLİĞİ Z 2 0 0 2 2 3
ELK 1005 1 1 ÖLÇME TEKNİĞİ Z 2 0 0 2 2 4
MAP 1803 1 1 MATEMATİK I Z 2 0 0 2 2 3
            18 0 0 18 18 24
ELK 1501 1 1 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI S 2 0 0 2 2 3
RTV 1801 1 1 İLETİŞİM S 2 0 0 2 2 3
SGP 1801 1 1 İLK YARDIM S 2 0 0 2 2 3
ELK 1503 1 1 IŞIK TEKNİĞİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 1505 1 1 AYDINLATMA ESTETİĞİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 1507 1 1 ENERJİ YÖNETİMİ  S 2 0 0 2 2 3
ETP 1801 1 1 ENDÜSTRİYEL KONT. ELE. S 2 0 0 2 2 3
    1 1 BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERS              
                      6
        TOPLAM             30
ATB 1802 1 2 A.İ.İ.T.I Z 2 0 0 2 2 2
TDB 1802 1 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1802 1 2 İNGİLİZCE  II** Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1804 1 2 ALMANCA  II** Z 2 0 0 2 2 2
YDB 1806 1 2 FRANSIZCA  II** Z 2 0 0 2 2 2
ETP 1802 1 2 TEMEL ELEKTRONİK Z 2 0 0 2 2 3
ELK 1004 1 2 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAK. Z 3 0 0 3 3 3
ELK 1006 1 2 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Z 1 1 0 2 2 2
ELK 1002 1 2 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Z 3 0 0 3 3 4
ELK 1498 1 2 MESLEK STAJI ( 30 işgünü ) Z           6
            15 1 0 16 16 24
ELK 1502 1 2 MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER S 2 0 0 2 2 3
BİP 1802 1 2 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II S 2 0 0 2 2 3
ELK 1504 1 2 SARIM TEKNİĞİ S 2 0 0 2 2 3
SGP 1804 1 2 ÇEVRE KORUMA S 2 0 0 2 2 3
İŞY 1822 1 2 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI S 2 0 0 2 2 3
ELK 1506 1 2 EV CİHAZLARI S 2 0 0 2 2 3
ELK 1508 1 2 ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ S 2 0 0 2 2 3
    1 2 BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERS             3
                      6
        TOPLAM             30
                       
ETP 2801 2 3 SAYISAL ELEKTRONİK Z 3 0 0 3 3 3
ELK 2001 2 3 TESİSATA GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 3
ELK 2003 2 3 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Z 2 0 0 2 2 3
ETP 2803 2 3 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Z 2 0 0 2 2 3
ELK 2005 2 3 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Z 3 0 0 3 3 3
ELK 2007 2 3 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Z 2 0 0 2 2 3
ELK 2009 2 3 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Z 2 0 0 2 2 3
            16 0 0 16 16 21
ELK 2501 2 3 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA S 3 0 0 3 3 3
ELK 2503 2 3 MESLEK ETİĞİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2505 2 3 MESLEKİ YABANCI DİL I S 2 0 0 2 2 3
ELK 2507 2 3 PANO TASARIM VE MONTAJI S 2 0 0 2 2 3
BİP 2803 2 3 BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI S 3 0 0 3 3 3
ELK 2509 2 3 PROJE TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 3
ETP 2805 2 3 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER S 3 0 0 3 3 3
ETP 2807 2 3 KONTROL SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2513 2 3 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2515 2 3 SOĞUTMA TEKNİĞİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2517 2 3 TAMAMLAYICI ELEKTRİK SERVİS SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2813 2 3 İŞLETME YÖNETİMİ I S 2 0 0 2 2 3
    2 3 BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERS             3
                      9
      TOPLAM             30
                       
ELK 2002 2 4 ARIZA ANALİZİ Z 2 0 0 2 2 3
ELK 2004 2 4 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Z 2 0 0 2 2 3
ELK 2006 2 4 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Z 2 0 0 2 2 3
ETP 2802 2 4 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Z 3 0 0 3 3 4
ELK 2008 2 4 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Z 3 0 0 3 3 4
ELK 2010 2 4 ÖZEL TESİSAT Z 2 0 0 2 2 4
            14 0 0 14 14 21
ELK 2506 2 4 HİDROLİK PNÖMATİK S 2 0 0 2 2 3
ETP 2804 2 4 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II S 2 0 0 2 2 3
ELK 2508 2 4 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR S 2 0 0 2 2 3
ELK 2504 2 4 MESLEKİ YABANCI DİL II S 2 0 0 2 2 3
ETP 2806 2 4 SCADA SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 3
İŞY 2802 2 4 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2814 2 4 İŞLETME YÖNETİMİ II S 2 0 0 2 2 3
ETP 2808 2 4 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2512 2 4 RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2502 2 4 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II S 2 0 0 2 2 3
ELK 2514 2 4 YÜRÜYEN MERDİVEN BANT SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2510 2 4 MESLEKİ MATEMATİK S 2 0 0 2 2 3
İŞY 2816 2 4 ARAŞTIRMA YÖNTEM VETEKNİKLERİ S 2 0 0 2 2 3
ELK 2798 2 4 MESLEK STAJI ( 30 işgünü ) S           6
    2 4 BÖLÜM DIŞI SEÇİMLİK DERS             3
                      9
                      30
* Bu derslerden sadece birisi seçilecektir                                                                                                             
** Bu derslerden sadece biri seçilecektir.              
Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
Yarıyıllar   Seçimlik Dersler                            Toplam            
I. Yarıyıl   6 AKTS                                   30            
II. Yarıyıl   6 AKTS                                   30            
III. Yarıyıl   9 AKTS                                   30            
IV: Yarıyıl   9 AKTS                                   30            
Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.              

ELEKTRİK PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

 

Almanca I

Almanca II

Alternatif Akım Devre Analizi

Araştırma Yöntem Teknikleri

Arıza Analizi

Asenkron ve Senkron Makinalar

Atatürk ilkeleri ve İnk. Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

Aydınlatma Estetiği

Bilgi ve İletişim Teknolojisi I

Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

Bilgisayar Bakım ve Onarımı

Bilgisayar Destekli Proje I

Bilgisayar Destekli Proje II

Bilgisayar Destekli Tasarım

Çevre Koruma

D. A. Devre Analizi

Elektrik Enerji Santralleri

Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı

Elektrik Şebeke Tesisleri

Elektromekanik Kumanda  Sistemleri

Elektronik Devre Tasarımı

Elektronik Güvenlik Sistemleri

Enerji Yönetimi

Ev Cihazları

Fransızca I

Fransızca II

Güç Elektroniği I

Güç Elektroniği II

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Hidrolik Pnömatik

Işık Tekniği

İletişim

İlk Yardım

İngilizce I

İngilizce II

İş Güvenliği

İşletme Yönetimi I

İşletme Yönetimi II

Kalite Güvencesi ve Standartları

Kalite Güvencesi ve Standartları

Kontrol Sistemleri

Matematik I

Meslek Etiği

Meslek Stajı (30 iş günü)

Meslek Stajı (30 işgünü)

Mesleki Matematik

Mesleki Teknik Yöntemler

Mesleki Yabancı Dil I

Mesleki Yabancı Dil II

Ölçme Tekniği

Özel Tasrımlı Motorlar

Özel Tesisat

Pano Tasarım ve Montajı

Proglanabilir Denetleyiciler

Proje Teknikleri 

Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Sarım Tekniği

Sayısal Elektronik

Scada Sistemler

Sensörler ve Transdüserler

Sistem Analizi ve Tasarımı I

Sistem Analizi ve Tasarımı II

Soğutma Tekniği 

Sözleşme Keşif ve Planlama

Tamamlayıcı Elektrik Servis Sistemleri

Temel Elektronik

Tesisata Giriş

Trafo ve Doğru Akım Mak.

Türk Dili I

Türk Dili II

Yürüyen Merdiven Bant Sistemleri 

Bağlantılar
Yukarı Çık