Elektrik Programı Genel Tanıtım

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK PROGRAMI

ALINAN UNVAN

Elektrik programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLAR

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

 ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

Muğla Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı. Elektrik Programı  okulumuzda 1989 (9 Eylül Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu) yılında eğitim vermeye başlamıştır.

PROGRAM PROFİLİ

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar; Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır. Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.

PROGRAM ÇIKTILARI

Elektrik birincil enerji kaynaklarından (Hidro, Nükleer, Termik, Rüzgar, Güneş, vd..) üretilebilen bir enerji taşıma sistemidir. Enerjiyi nerede ihtiyaç varsa oraya uygun ve etkili bir şekilde transfer edebilir ve istenilen enerji formuna çevrilerek ısıtma, soğutma gibi sistemler için kullanılabilir. Bu yüzden, elektrik gelecekte tıpkı günümüzde olduğu gibi en önemli enerji formu olacaktır.

Bu programın amacı, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım, fabrika tasarım projelerinin geliştirilmesi, çalışan sistemler ve ilgili diğer konuları öğretmektir.

Bu sayede, öğrencilerimizin elektrikle ilgili endüstri kollarında talep edilen kalifiye ve seçkin teknik personel olarak mezun edilmesi arzulanmaktadır.

 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.
Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programımız 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Elektrik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Elektrik programından mezun olan öğrenciler; sektörde elektrik enerjisi kullanarak faaliyet yapan tüm sektörlerde ayrıca enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

 

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Elektrik Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam Zamanlı

PROGRAM BAŞKANI

Öğr. Gör. Hakan Özdil

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Dr. Bengül METİN

Bağlantılar
Yukarı Çık